Sekretessmeddelande för PandaDoc

Senast uppdaterad: 3 november 2021

Användarvillkoren är skrivna på engelska men tillhandahålls i servicesyfte på flera språk. I samtliga fall, oavsett om det finns en diskrepans eller konflikt mellan dessa versioner och den engelska versionen, ska den engelska versionen vara gällande.

Om oss

Vi är ett globalt företag baserat i San Francisco i Kalifornien, USA. Vi tillhandahåller programvara som en tjänst för automatisering av dokumentation som hjälper företag att effektivisera processer för att skapa, godkänna och e-signera anbud, offerter, kontrakt och andra dokument. Företag som använder våra tjänster kan erbjuda sina kunder en mer professionell, aktuell och engagerande upplevelse.

Om detta sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelande beskriver hanteringspraxis för PandaDoc, Inc. (även kallat “PandaDoc”, “vi”, “vår” eller “oss”) och dess dotterbolag när det gäller insamling, användning och utlämnande av personuppgifter eller personlig information som du kan ge oss genom att använda denna webbplats (www.stg03.sealdocs.com) (“webbplatsen”), eller genom att använda en produkt eller tjänst som tillhandahålls av PandaDoc (“tjänsterna”).

Om du inte samtycker till detta sekretessmeddelande och/eller inte uppfyller och/eller följer bestämmelserna som anges häri, bör du inte använda vår webbplats.

Typer av information som vi samlar in

Följande ger exempel på vilken typ av information vi samlar in från dig och hur vi använder den informationen. 

SammanhangTyper av dataPrimärt syfte för insamling
och användning av data
KundinformationVi samlar in namn, användarnamn och kontaktinformation för våra kunder och deras anställda som vi eventuellt interagerar med.Vi har ett legitimt intresse av att kontakta våra kunder och kommunicera med dem om normal företagsadministration såsom projekt, tjänster och fakturering.
Information om kundens användarkontoVi samlar in personuppgifter från våra kunder när de skapar ett konto för att få tillgång till och använda tjänsterna eller begära vissa kostnadsfria tjänster från vår webbplats. Denna information kan inkludera kontaktinformation för företag såsom namn, e-postadress, titel, företagsinformation, bransch och lösenord för våra tjänster.Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla kontorelaterade funktioner till våra användare, övervaka kontoinloggningar och upptäcka potentiellt bedrägliga inloggningar eller kontomissbruk. I tillägg till detta använder vi denna information för att uppfylla vårt avtal och förse dig med tjänster.
Kontaktinformation för leverantörerAnvändare av vår tjänst kan be sina leverantörer eller tjänsteleverantörer att skicka företags- och säkerhetsrelaterad information på vår plattform (t.ex. att fylla i ett säkerhetsfrågeformulär). När en användare bjuder in en leverantör samlar vi in leverantörens namn och e-postadress.Vi har ett legitimt intresse av att kontakta leverantörer på uppdrag av våra kunder för att bjuda in dem att kommunicera med företag via vår plattform. Bland annat tillåter kommunikationen våra kunder att effektivt begära och ta emot formulär med säkerhetsfrågor och gör det möjligt för leverantörer att effektivt beställa och överföra formulär med säkerhetsfrågor. I tillägg till detta använder vi denna information för att uppfylla vårt kontrakt för att tillhandahålla tjänster som kan innefatta att begära, ta emot, överföra och tillhandahålla svar på säkerhetsfrågor.
Kontoinformation – LeverantörerVi samlar in personuppgifter från våra leverantörer när de skapar ett konto för att få tillgång till och använda tjänsterna eller begära vissa kostnadsfria tjänster från vår webbplats. Denna information kan inkludera kontaktinformation för företag såsom namn, e-postadress, titel, företagsinformation och lösenord för våra tjänster.Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla kontorelaterade funktioner till våra företagsanvändare, övervaka kontoinloggningar och upptäcka potentiellt bedrägliga inloggningar eller kontomissbruk. I tillägg till detta använder vi, i vissa fall, denna information för att uppfylla vårt avtal och förse företagsanvändare med tjänster.
Cookies och spårning av första partVi använder cookies och spårningspixlar. “Cookies” är små delar med information som en webbplats skickar till en dators hårddisk när en webbplats besöks. Se vårt cookiemeddelande för ytterligare information.Vi har ett legitimt intresse av att vår webbplats fungerar effektivt.
Cookies och spårning av tredje partVi deltar i beteendebaserad annonsering, vilket innebär att en tredje part använder teknik (t.ex. en cookie) för att samla in information om din användning av vår webbplats så att denne kan annonsera om produkter och tjänster som är skräddarsydda för dina intressen på vår webbplats, eller på andra webbplatser. Se vårt Cookie Preference Center för mer information. Vi har ett legitimt intresse av att förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster. Leverantörscookies som inte är nödvändiga/inte är tjänsterelaterade kommer inte att distribueras förrän samtycke till detta har erhållits.
Demografisk informationVi använder IP-information för att 1). Säkerställa våra dokuments lagenlighet (enligt lagstiftningen för e-signaturer); 2). Förstå hur användarnas beteende varierar på olika platser för att förbättra vår programvara; 3). Beroende på plats, ge bättre support och service.Vi har ett legitimt intresse av att säkerställa att vår produkt/tjänst är laglig och tillhandahåller skräddarsydda tjänster baserat på platsen (landet) – såsom 1) lämplig support, 2) lämpligt kontraktsinnehåll och 3) lämpliga mallar. IP-information kommer inte att användas för beteendemässiga ändamål utan uttryckligt samtycke.
Sammankoppling för e-postOm du får e-post från oss använder vi vissa verktyg för att samla in data som är kopplade till när du öppnar vårt meddelande, klickar på länkar eller banners som det innehåller och genomför köp.Vi har ett legitimt intresse av att förstå hur du interagerar med vår kommunikation till dig. Sådan datainhämtning  distribueras endast efter att vi mottagit uttryckligt samtycke.
AnställningNär du söker ett utannonserat jobb, eller anställs, samlar vi information som är nödvändig för att behandla din ansökan eller för att behålla dig som anställd. Detta kan bland annat omfatta ditt personnummer. Tillhandahållande av denna information krävs för anställning.Vi använder information om befintliga anställda för att fullgöra vårt anställningsavtal, eller för att förekomma ett anställningsavtal med dig. I vissa sammanhang är vi även skyldiga enligt lag att samla in information om våra anställda. Vi har även ett berättigat intresse av att använda din information för att ha effektiv bemannings- och personalverksamhet.
Återkoppling/supportVi samlar in personuppgifter från dig som ingår i förfrågningar du skickar till oss angående vår webbplats eller våra tjänster, som när du fyller i våra onlineformulär, ringer eller skickar e-post gällande allmänna förfrågningar, supportförfrågningar eller för att rapportera ett problem. När du kommunicerar med oss via telefon kan dina samtal komma att spelas in och analyseras i utbildnings-, kvalitetskontroll- samt försäljnings- och marknadsföringssyften. Under sådana samtal meddelar vi dig om inspelningen via antingen röstmeddelande eller skript.Vi har ett legitimt intresse av att ta emot och agera på återkoppling, frågor eller förfrågningar från dig. 
DistributionslistaNär du registrerar dig för en av våra distributionslistor samlar vi in din e-postadress.Vi delar information om våra produkter och tjänster med personer som samtycker till att ta emot sådan information. Vi har även ett legitimt intresse av att dela information om våra produkter eller tjänster.
MarknadsföringsdataNär du prenumererar på någon av våra distributionslistor samlar vi in din e-postadress.Vi delar information om våra produkter och tjänster med personer som samtycker till att ta emot sådan information. Vi har även ett berättigat intresse av att dela information om våra produkter eller tjänster.
Data från mobila enheterVi samlar in information från din mobila enhet när du besöker vår webbplats. Sådan information kan inkludera operativsystemtyp och/eller mobilenhetsmodell, webbläsartyp, domän och andra systeminställningar, språket som ditt system använder samt land och tidszon för din enhet, geoplats, unik enhetsidentifierare och/eller annan enhetsidentifierare, identifiering av mobiltelefonoperatör och enhetens programvaruplattform samt information om inbyggd programvara.Vi har ett legitimt intresse av att identifiera unika besökare och av att förstå hur användare interagerar med oss på sina mobila enheter.
BeställningEfter registrering av tjänsten (då vi samlar in namn, e-post och telefonnummer, jobbroll, företagets namn och storlek), samlar vi in faktureringsadress och kreditkortsuppgifter för att göra en beställning.Vi använder din information för att fullgöra vårt avtal och förse dig med produkter eller tjänster.
UndersökningarNär du deltar i en undersökning samlar vi in information som du lämnar genom undersökningen. Om undersökningen tillhandahålls av en tjänsteleverantör från tredje part gäller tredje parts sekretesspolicy för insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter. Deltagande i sådana undersökningar är helt frivilligt och du kan därför välja om du vill lämna ut sådan information. Vi har ett legitimt intresse av att förstå dina åsikter och att samla in information som är relevant för vår organisation.
Interaktioner på webbplatsenVi använder teknik för att kontrollera hur du interagerar med vår webbplats. Detta kan inkludera vilka länkar du klickar på eller information som du skriver in i våra onlineformulär. Detta kan även inkludera information om din enhet eller webbläsare.Vi har ett legitimt intresse av att förstå hur du interagerar med vår webbplats för att kunna förbättra den, och av att förstå dina preferenser och intressen för att välja ut de erbjudanden som du kan ha mest nytta av. Vi har även ett legitimt intresse av att upptäcka och förhindra bedrägerier.
WebbloggarVi samlar in information, inklusive din webbläsartyp, ditt operativsystem, din Internet Protocol (IP)-adress (ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när Internet används), ditt domännamn, din klickaktivitet, din hänvisningswebbplats och/eller ett datum/en tidsstämpel för besökare.Vi har ett legitimt intresse av att kontrollera våra nätverk och besökarna på våra webbplatser. Det hjälper oss bland annat att förstå vilka av våra tjänster som är mest populära.

Utöver den information som vi samlar in direkt från dig kan vi även få information om dig från andra källor, inklusive tredje part, affärspartners, våra dotterbolag eller offentligt tillgängliga källor. Om du till exempel skickar in en arbetsansökan eller blir anställd kan vi göra en bakgrundskontroll.

Användning och behandling av personuppgifter

Utöver de syften och användningar som beskrivs ovan använder vi information på följande sätt:

Även om punkterna ovan beskriver vårt primära syfte med att samla in din information, har vi i många situationer mer än ett syfte. Om du till exempel registrerar dig för tjänster kan vi samla in din information för att slutföra den transaktionen, men vi samlar även in din information eftersom vi har ett legitimt intresse av att behålla din information efter att din transaktion har slutförts så att vi snabbt och enkelt kan svara på eventuella frågor om dina tjänster. Som ett resultat av detta grundas vår insamling och behandling av din information i olika sammanhang på ditt samtycke, vårt behov av att fullfölja ett avtal, våra skyldigheter enligt lag och/eller vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet.

Delning av information

Utöver de specifika situationer som diskuteras på andra ställen i denna policy, kan vi dela personuppgifter i följande situationer:

Om inte annat anges i detta sekretessmeddelande säljer vi inte, utbyter inte, hyr inte ut och delar inte dina personuppgifter på annat sätt med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

Kvarhållning av dina personuppgifter

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på de syften som vi samlade in och använder dem för och/eller vad som krävs för att följa tillämplig lagstiftning. Där det finns tekniska begränsningar som förhindrar radering eller anonymisering skyddar vi personuppgifter och begränsar aktiv användning av dem.

Se avsnittet “Dina val” om lagring av dina personuppgifter.

Så här skyddar vi dina personuppgifter 

Vi implementerar säkerhetsåtgärder som har utformats för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. Vi använder dessa verktyg baserat på känsligheten hos den personliga information vi hämtar in, använder och lagrar, och det aktuella teknikläget. Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att minimera risker förknippade med dataförlust, missbruk, obehörig åtkomst samt obehörigt utlämnande och obehöriga ändringar. Vi granskar regelbundet vår praxis för insamling, lagring och bearbetning av information, inklusive tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till system. Ditt konto skyddas av ditt kontolösenord och vi uppmanar dig att vidta åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra genom att inte lämna ut ditt lösenord och genom att logga ut från ditt konto efter varje användning.

Eftersom internet inte är en helt säker miljö kan PandaDoc inte garantera säkerheten för all information som du överför till PandaDoc eller garantera att information på webbplatsen inte kan kommas åt, utlämnas, ändras och/eller förstöras genom överträdelse av någon av våra fysiska, tekniska och/eller administrativa skyddsåtgärder. Dessutom, även om vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att tjänsteleverantörer håller din information konfidentiell och säker, ligger dessa tjänsteleverantörers metoder i slutändan utanför vår kontroll.

Vi ansvarar inte för funktionalitet, sekretess och/eller säkerhetsåtgärder hos någon annan organisation. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du förstår och samtycker till att ta dessa risker. Du kan be om en lista över tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter genom att e-posta oss på: privacyteam@pandadoc.com.

Dina val 

Du kan vidta åtgärderna nedan för att ändra eller begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter.

E-postmeddelanden med reklam/marknadsföring. Du kan välja att förse oss med din e-postadress i syfte att tillåta oss att skicka kostnadsfria nyhetsbrev, undersökningar, erbjudanden och annat reklam-/marknadsföringsmaterial till dig, såväl som riktade erbjudanden från tredje part. Du kan sluta att få e-postmeddelanden med reklam/marknadsföring genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelanden som du får och även ändra dina e-postinställningar här: E-postinställningar samt dina kommunikationsinställningar här:

Kommunikationsinställningar. Om du avböjer att ta emot e-postmeddelanden med reklam och/eller marknadsföring kan vi fortfarande skicka transaktions- och tjänsterelaterade meddelanden till dig.

Spårning online. Vi använder för närvarande inte automatiska webbläsarsignaler gällande spårningsmekanismer, som kan inkludera “Do Not Track”-instruktioner.

Enhets- och användningsinformation. Om du inte vill att vi ska se din enhetsplats kan du stänga av platsdelning på din enhet, ändra enhetens sekretessinställningar eller avböja att dela plats i din webbläsare.

Avsluta ditt konto. Om du vill avsluta ditt konto loggar du in på kontot och ändrar din abonnemangsplan.

Dina rättigheter till sekretess

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har EU-invånare vissa rättigheter gällande sina personuppgifter. Du kan göra följande val angående dina personuppgifter:

Tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter genom att kontakta oss på adressen som beskrivs nedan. Om det krävs enligt lag kommer vi på begäran att ge dig rimlig tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Vi tillhandahåller denna information i ett portabelt format om så behövs. Observera att invånare i Kalifornien kan ha rätt att be oss om ett meddelande som beskriver vilka kategorier av personuppgifter (om några) vi delar med tredje part eller dotterbolag för direkt marknadsföring. 

Ändringar av dina personuppgifter. Vi litar på att du uppdaterar och korrigerar dina personuppgifter. På vår(a) webbplats(er) kan du ändra eller ta bort din kontoprofil. Om det inte går att uppdatera eller korrigera viss information på vår webbplats kan du kontakta oss på adressen nedan för att begära att dina uppgifter ändras. Observera att vi kan behålla äldre uppgifter i våra säkerhetskopior i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter. 

Invändningar/Begränsning av dina personuppgifter.  Du har rätt att invända mot hur personuppgifter behandlas i förhållande till allmänintresset/myndigheter och våra legitima intressen samt direkta marknadsföringsändamål – inklusive profilering under båda.  Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när dess riktighet eller laglighet ifrågasätts, när du behöver det som svar på rättsliga anspråk eller i samband med kontroll av om det finns legitima intressen för behandling (till följd av invändningar enligt artikel 21(1).

Radering av dina personuppgifter. Vanligtvis behåller vi dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande, såvida inte en längre bevarandeperiod krävs eller tillåts enligt lag. I vissa fall har du lagstadgad rätt att begära att dina personuppgifter raderas vilket aktiverar vår motsvarande skyldighet att uppfylla detta, om inte undantag gäller. 

Flytta, kopiera eller exportera personuppgifter. Detta kallas rätten till portabilitet. Du har rätt att begära att dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part.

Tillhandahållande/återkallande av samtycke. Du har rätt att ge eller avböja samtycke till behandling av personuppgifter.  Om du redan har gett ditt samtycke har du även rätt att återkalla det. Detta påverkar inte behandlingens laglighet innan återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan det hända att vi inte längre kan tillhandahålla dig tjänster. I vissa fall kan vi neka din begäran om att återkalla samtycke om lagen tillåter eller kräver att vi gör det – till exempel när vi inte kan verifiera din identitet på ett adekvat sätt. Du kan återkalla samtycke till behandling (där sådan behandling är baserad på samtycke) genom att kontakta oss på adressen nedan.

Klagomål. Vi gör vårt yttersta oss att lösa berättigade klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. För frågor eller klagomål angående vår praxis för dataanvändning eller detta sekretessmeddelande ber vi dig kontakta oss enligt nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Observera att dina rättigheter inte är absoluta, vilket innebär att det under vissa omständigheter finns undantag enligt tillämplig lagstiftning. Lagstiftningen kan ge undantag från förfrågningar som rör dina personuppgifter. Till exempel kan, för att tillhandahålla våra tjänster till dig, radering av dina personuppgifter hindra dig från att komma åt eller använda den.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på privacyteam@pandadoc.com.. Vi svarar på en sådan begäran i rimlig tid enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi behöver mer tid för att fullfölja din begäran meddelar vi dig i förväg. Vi kommer inte under några omständigheter att överskrida den lagstadgade tidsgränsen.

Observera att vi, i enlighet med gällande lagstiftning, kräver att du styrker din identitet. Vi kan verifiera din identitet via telefonsamtal eller e-post. Beroende på din begäran kommer vi att be om uppgifter som ditt namn eller annan kontoinformation. Vi kan även be dig att tillhandahålla en undertecknad försäkran som bekräftar din identitet. Efter en begäran vidtar vi rimliga åtgärder för att tillhandahålla, korrigera eller radera dina personuppgifter i våra register.

Under vissa omständigheter kan du utse ett auktoriserat ombud för att skicka in förfrågningar om att utöva vissa sekretessrättigheter för din räkning. Vi behöver verifiera att du har gett det auktoriserade ombudet tillstånd att göra en förfrågan för din räkning. Du måste förse oss med en kopia av den undertecknade fullmakten du har gett till det auktoriserade ombudet att skicka in begäran för din räkning och verifiera din egen identitet direkt med oss. Om du är ett auktoriserat ombud som lämnar in en begäran för en enskild persons räkning måste du bifoga en kopia av följande information med begäran:

  1. Ett ifyllt, signerat formulär för utnämnande av behörigt ombud som anger att du har behörighet att agera å konsumentens vägnar.
  2. Om du representerar ett företag: bevis på att företaget är registrerat hos det amerikanska utrikesministeriet för bedrivande av verksamhet i Kalifornien.

Om vi inte får båda uppgifterna kommer begäran att avslås.

Annan viktig information

Följande tilläggsinformation är kopplad till vår sekretesspraxis:

Internationella dataöverföringar. Vårt företag verkar globalt och har en global infrastruktur. Vi använder molnbaserad databehandling, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till ett land med dataskyddslagar som inte är lika omfattande som där du bor. Vi överför dina personuppgifter till länder som bedöms ha adekvata dataskyddsnivåer som har fastställts av Europeiska kommissionen.

Om vi delar dina personuppgifter med entiteter som är belägna i USA eller andra jurisdiktioner som inte tillhör EES som, enligt Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol genom sin dom i Schrems II-målet, inte erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifter godkänner den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) andra lösningar för att hantera lagenliga gränsöverskridande överföringar. PandaDoc kan eventuellt förlita sig på databehandlingsavtal (DPA) med tillhörande standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra tillämpliga instanser för att hantera gränsöverskridande överföringar som krävs eller tillåts enligt artiklarna 46 och 49 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Där så krävs enligt gällande lagstiftning kan du begära en kopia av de tillämpliga mekanismer vi har i bruk genom att kontakta oss. För ytterligare information, se vårt tillägg gällande efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Deltagande i ramverket Sköld för skydd av privatlivet mellan EU/Schweiz och USA. Utöver de mekanismer som beskrivs ovan, var vi tidigare certifierade enligt ramverket Sköld för skydd av privatlivet mellan EU och USA enligt det amerikanska handelsdepartementet när det gäller insamling, användning och kvarhållning av personuppgifter som överförs från EU till USA. Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade dock Europeiska unionens domstol (CJEU) skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA, och vi kan inte längre förlita oss på denna certifiering för överföringar av personuppgifter från de europeiska medlemsländerna till USA.  Istället förlitar vi oss på andra lämpliga skyddsåtgärder som erkänns av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller att verkställa sådana överföringar som beskrivs ovan.  Vi kommer att fortsätta att tillämpa principerna för skölden för skydd av privatlivet på de personuppgifter vi fick från de europeiska medlemsstaterna före den 16 juli 2020.

Vårt deltagande i och certifiering av vår överensstämmelse med ramverket Sköld för skydd av privatlivet mellan EU och USA samt ramverket Sköld för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA anges av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och kvarhållning av personuppgifter från EU:s medlemsländer, Storbritannien och Schweiz överförs till USA i enlighet med skölden för skydd av privatlivet. Genom att delta i ramverken för skydd av privatlivet samtyckte vi till att uppfylla regelverket som tillämpas av Federal Trade Commission (“FTC”) i USA eller andra lagstadgade organ som har befogenhet att övervaka efterlevnaden av principerna.

Om det finns någon konflikt mellan policyerna i detta integritetsmeddelande och den registrerades rättigheter enligt principerna för skölden för skydd av privatlivet, ska principerna för skölden för skydd av privatlivet vara gällande i förhållande till oss. Från fall till fall kommer vi att uppfylla vissa lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter om att lämna ut personuppgifter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav på brottsbekämpning. Du kan läsa mer om skölden för skydd av privatlivet och se vår certifieringssida på https://www.privacyshield.gov/.

Vårt avtalsmässiga ansvar för personuppgifter som vi tar emot under skölden för skydd av privatlivet och därefter överför till en tredje part beskrivs i principerna för skölden för skydd av privatlivet. I synnerhet förblir vi ansvariga och förpliktade enligt principerna för skölden för skydd av privatlivet om ombud från tredje part som vi anlitar för att behandla personuppgifter för vår räkning gör det på ett sätt som inte är förenligt med principerna, såvida vi inte påvisar att vi inte är ansvariga för händelsen/händelserna ger upphov till skadan.

I enlighet med principerna för skölden för skydd av privatlivet förbinder sig PandaDoc att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer i EU och Schweiz som har frågor eller klagomål angående vår sekretesspolicy bör först kontakta PandaDoc på privacyteam@pandadoc.com.  PandaDoc har vidare åtagit sig att hänskjuta olösta klagomål gällande skölden för skydd av privatlivet till Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”), en alternativ leverantör av tvistlösning i USA. Under vissa förutsättningar är det möjligt för dig att åberopa bindande skiljeförfarande.  Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål från oss i tid, eller om du inte är nöjd med hur vi inte har hanterat ditt klagomål , är du välkommen att gå till www.jamsadr.com för mer information eller för att lämna in ett klagomål. Tjänsterna för JAMS tillhandahålls utan kostnad för dig.

Barn och minderåriga. PandaDoc samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under tretton (13) år. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under tretton (13) år, raderar vi sådan information så snabbt som möjligt. Om du tror att ett barn under tretton (13) år kan ha gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss på: privacyteam@PandaDoc.com . Genom att använda webbplatsen intygar du att du är minst arton (18) år gammal och är införstådd med att du måste vara minst arton (18) år gammal för att skapa ett konto och/eller köpa varorna och/eller tjänsterna via webbplatsen.

Webbplatser och tjänster från tredje part. Vi har ingen kontroll över integritetspraxis för webbplatser eller program som vi inte äger. Vi är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser och/eller tjänster som är länkade till och/eller från vår webbplats, inklusive informationen och/eller innehållet i dessa. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från vår webbplats till en annan webbplats och/eller tjänst, gäller inte vårt sekretessmeddelande för sådana tredjepartswebbplatser och/eller tjänster. Din webbsurfning och interaktion på en webbplats och/eller tjänst från tredje part, inklusive de som har en länk på vår webbplats, är föremål för denna tredje parts egna regler och policyer. Dessutom samtycker du till att vi inte är ansvariga och inte har kontroll över någon tredje part som du ger åtkomst till dina personuppgifter. Om du använder en tredje parts webbplats och/eller tjänst och du tillåter dem att få tillgång till dina personuppgifter gör du det på egen risk.

Tillgänglighet.Om du är synskadad kan du komma åt detta meddelande via din webbläsares ljudspelare.

Ändringar i vårt sekretessmeddelande

I allmänhet kommer ändringar i detta sekretessmeddelande att göras för att hantera ny eller modifierad lagstiftning och/eller nya eller modifierade affärsrutiner. Vi kan dock uppdatera detta sekretessmeddelande när som helst, med eller utan förhandsmeddelande, så läs det regelbundet. Vi kan ge dig meddelanden om ändringar och/eller uppdateringar på annat sätt, som är tillämpligt under omständigheterna. Din fortsatta användning av webbplatsen efter en ändring av detta sekretessmeddelande utgör ditt godkännande av sådana ändringar och/eller uppdateringar. Du kan avgöra när detta sekretessmeddelande senast reviderades genom att kontrollera datumet det senast uppdaterades på ovan.

Kontakta oss

För frågor eller klagomål angående vår användning av dina personuppgifter eller sekretessmeddelandet, vänligen kontakta oss på : privacyteam@pandadoc.com eller PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121, USA.

Tillägg till sekretessmeddelande för Kalifornien

DINA RÄTTIGHETER TILL SEKRETESS I KALIFORNIEN

Denna punkt gäller endast för invånare i Kalifornien. Enligt Kaliforniens civilrätt paragraf 1798.83-1798.84 har invånare i Kalifornien rätt att få: (a) information som identifierar eventuella tredjepartsföretag som PandaDoc kan ha lämnat ut personuppgifter till för direkt marknadsföring, under det senaste året; och (b) en beskrivning av kategorierna av personuppgifter som lämnats ut. För att få sådan information ber vi dig mejla din begäran till privacyteam@pandadoc.com så kommer vi att tillhandahålla en lista över kategorier av personuppgifter som lämnats ut inom trettio (30) dagar efter mottagandet av en sådan begäran. Denna begäran får göras högst en gång per kalenderår. Vi förbehåller oss rätten att inte svara på förfrågningar som skickas in på andra sätt än de som anges ovan. 

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Vi samlar in den typ av information som beskrivs i detta tillägg till sekretessmeddelandet för Kaliforniens och i sekretessmeddelandet, som innehåller personuppgifter, på det sätt som beskrivs häri och i sekretessmeddelandet. “Personuppgifter” avser information som identifierar, är kopplad till eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till en viss invånare i Kalifornien, inklusive utan begränsning information som identifierar eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller enhet. Personuppgifter inkluderar inte (i) offentligt tillgänglig information från myndighetsregister; (ii) anonymiserad eller sammansatt information om konsumenter; eller (iii) information som är undantaget från tillämpningsområdet för California Consumer Privacy Act (“CCPA”), såsom hälso- och sjukvårdsinformation. Om du inte tillhandahåller den information som vi ber om kan vi eventuellt inte kan tillhandahålla dig de begärda tjänsterna. 

Vi samlar in personlig information för de affärsändamål som beskrivs i vårt sekretessmeddelande. CCPA definierar ett “affärsändamål” som användning av personuppgifter för verksamhetens operativa syften, eller andra anmälda ändamål, förutsatt att användningen av personuppgifter rimligen krävs och är proportionerlig för att uppnå det operativa syftet för vilket personuppgifterna samlades in eller något annat operativt syfte som är förenligt med det sammanhang i vilket personuppgifterna samlades in.

Kategorierna av andra personer eller enheter med vilka vi kan dela dina personuppgifter listas i vårt sekretessmeddelande under “Delning av information”.

Vi har samlat in följande kategorier med personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategori Uppgift 
Identifierare.  Förnamn, efternamn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress, e-postdata, användningsdata för webbplatsen, kontonamn eller andra liknande identifierare. 
Kategorier av personuppgifter som är listade i stadgan California Customer Records (Kaliforniens civilrätt § 1798.80(e)). Förnamn, efternamn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress, e-postdata, användningsdata för webbplatsen, kontonamn, finansiell information eller andra liknande identifierare. Observera att vissa personuppgifter som ingår i denna kategori kan överlappa andra kategorier. 
Kommersiell information. Dokumentation över köpta tjänster. 
Internet eller annan liknande nätverksaktivitet. Webbhistorik, sökhistorik, information om en konsuments interaktion med vår webbplats. 
Geoplatsdata. Fysisk plats via internetprotokolladress. 
Yrkes- eller anställningsrelaterad information. Aktuell eller tidigare jobbhistorik eller prestationsutvärderingar, bakgrundsinformation. 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

För mer information om hur vi samlar in dina personuppgifter, se punkten “Typer av information som vi samlar in” och “Användning och behandling av personuppgifter” i vårt sekretessmeddelande.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi delar personuppgifter enligt beskrivningen under punkten “Delning av information” i sekretessmeddelandet. Vi lämnar även ut kategorierna för tredje parter till vilka vi lämnat ut personuppgifter för affärsändamål beskrivs i samma avsnitt.

RÄTTIGHETER FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

Om du är bosatt i Kalifornien ger CCPA dig specifika rättigheter angående dina personuppgifter, med vissa undantag. Vi kan till exempel inte lämna ut specifika delar av personuppgifter om utlämnandet skulle skapa en betydande, uttalad och orimlig säkerhetsrisk för personuppgifterna, ditt konto hos oss eller våra nätverkssystems säkerhet. Dessa rättigheter förklaras nedan:

BEGÄRAN OM INFORMATION

I enlighet med paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrätt (Kaliforniens “Shine the Light”-lag) har invånare i Kalifornien rätt att begära viss information från ett företag, med vilket en person som är bosatt i Kalifornien har en etablerad affärsrelation, avseende typerna av personuppgifter som företaget delar med tredje part för den tredje partnerns ändamål kopplade till direktmarknadsföring samt identiteten på de tredje parter som företaget har delat sådan information med under de senaste tolv (12) månaderna. 

VERIFIERING AV KONSUMENTFÖRFRÅGAN OCH TIDSLINJE

För att hävda din rätt att känna till, få tillgång till eller radera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.  

För att bekräfta din identitet är det absolut nödvändigt att vi verifierar din konsumentförfrågan och därför måste du tillhandahålla information som gör att vi rimligen kan verifiera att du är den person som vi samlade in personuppgifter om eller ett auktoriserat ombud. Om du gör en förfrågan för en annan persons räkning måste vi verifiera att du har befogenhet att göra det. Du måste även beskriva begäran tillräckligt detaljerat så att vi kan förstå, utvärdera och svara på en sådan begäran. Vi kan inte svara på din begäran eller ge dig personuppgifter om vi inte kan verifiera din identitet eller behörighet att göra denna begäran och bekräfta att personuppgifterna avser dig. Vi kommer inte att följa din begäran om ett undantag från tillämplig lagstiftning gäller.

Vi svarar på förfrågningar inom fyrtiofem (45) dagar efter att vi mottagit en sådan verifierbar förfrågan (eller inom en annan tidsfrist som krävs enligt tillämplig lagstiftning). Om vi behöver mer tid meddelar vi dig skriftligen före utgången av tidsperioden på fyrtiofem (45) dagar och informerar dig om orsaken till en förlängning av tidsfristen med ytterligare fyrtiofem (45) dagar. För att undvika tveksamheter omfattar sådana förfrågningar om personuppgifter er period på tolv (12) månader omedelbart före datumet för en sådan verifierbar begäran. Ett utlämnande av personuppgifter som svar på en sådan begäran tillhandahålls i ett format som är vanligt att använda. Skicka ett e-postmeddelande till privacyteam@pandadoc.com eller skicka en skriftlig begäran till PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121, USA för att utöva något av det föregående.